Harmonogram zajęć 2018

GRUPA A - Warszawa - BRAK WOLNYCH MIEJSC
GRUPA B - Warszawa

Harmonogram zajęć 2017

GRUPA C - Warszawa

Pamiętaj, że zajęcia możesz odrobić w innym terminie.
Wystarczy, że wcześniej skontaktujesz się z koordynatorem programu.


GRUPA A - 2018

Sesja 1: Przywództwo w procesie zmian: nowe realia i nowe wyzwania dla liderów
grupa A 08-09.11.2017 środa, czwartek
Sesja 2: Lider w sieci relacji: budowanie inteligencji emocjonalnej i społecznej
grupa A 13-14.12.2017 środa, czwartek
Sesja 3: Komunikacja lidera (na licencji firmy Communispond): od eliminacji błędów do mistrzostwa
grupa A 17-18.01.2018 środa, czwartek
Sesja 4: Budowanie silnej marki osobistej jako narzędzia reputacji, wpływu i perswazji
grupa A 21-22.02.2018 środa, czwartek
Sesja 5: Lider negocjator: jak realizować złożone cele w trudnych warunkach
grupa A 21-22.03.2018 środa, czwartek
Sesja 6: Władza: kluczowy element sukcesu lidera – między skutecznością a etyką
grupa A 25-26.04.2018 środa, czwartek
Sesja 7: Innowacyjny lider: jak przewodzić innowacji w firmie
grupa A 23-24.05.2018 środa, czwartek
Sesja 8: Lider jako agent zmiany: wymiar psychologiczny i organizacyjny
grupa A 20-21.06.2018 środa, czwartek
Sesja 9: Zarządzanie wyzwaniami życia zawodowego i osobistego: między stresem a osiągnięciami
grupa A 18-19.07.2018 środa, czwartek
Sesja 10: Globalny lider przyszłości: jak wygrywać w zmieniającym się świecie biznesu i organizacji
grupa A 19-20.09.2018 środa, czwartek

GRUPA B - 2018

Sesja 1: Przywództwo w procesie zmian: nowe realia i nowe wyzwania dla liderów
grupa B 06-07.04.2018 piątek, sobota
Sesja 2: Lider w sieci relacji: budowanie inteligencji emocjonalnej i społecznej
grupa B 18-19.05.2018 piątek, sobota
Sesja 3: Komunikacja lidera (na licencji firmy Communispond): od eliminacji błędów do mistrzostwa
grupa B 08-09.06.2018 piątek, sobota
Sesja 4: Budowanie silnej marki osobistej jako narzędzia reputacji, wpływu i perswazji
grupa B 06-07.07.2018 piątek, sobota
Sesja 5: Lider negocjator: jak realizować złożone cele w trudnych warunkach
grupa B 07-08.09.2018 piątek, sobota
Sesja 6: Władza: kluczowy element sukcesu lidera – między skutecznością a etyką
grupa B 12-13.10.2018 piątek, sobota
Sesja 7: Innowacyjny lider: jak przewodzić innowacji w firmie
grupa B 16-17.11.2018 piątek, sobota
Sesja 8: Lider jako agent zmiany: wymiar psychologiczny i organizacyjny
grupa B 07-08.12.2018 piątek, sobota
Sesja 9: Zarządzanie wyzwaniami życia zawodowego i osobistego: między stresem a osiągnięciami
grupa B 11-12.01.2019 piątek, sobota
Sesja 10: Globalny lider przyszłości: jak wygrywać w zmieniającym się świecie biznesu i organizacji
grupa B 15-16.02.2019 piątek, sobota

GRUPA C - 2017

Sesja 1: Przywództwo w procesie zmian: nowe realia i nowe wyzwania dla liderów
grupa C 12-13.05.2017 piątek, sobota
Sesja 2: Lider w sieci relacji: budowanie inteligencji emocjonalnej i społecznej
grupa C 23-24.06.2017 piątek, sobota
Sesja 3: Lider negocjator: jak realizować złożone cele w trudnych warunkach
grupa C 14-15.07.2017 piątek, sobota
Sesja 4: Lider jako agent zmiany: wymiar psychologiczny i organizacyjny
grupa C 25-26.08.2017 piątek, sobota
Sesja 5: Innowacyjny lider: jak przewodzić innowacji w firmie
grupa C 22-23.09.2017 piątek, sobota
Sesja 6: Budowanie silnej marki osobistej jako narzędzia reputacji, wpływu i perswazji
grupa C 13-14.10.2017 piątek, sobota
Sesja 7: Władza: kluczowy element sukcesu lidera – między skutecznością a etyką
grupa C 24-25.11.2017 piątek, sobota
Sesja 8: Komunikacja lidera (na licencji firmy Communispond): od eliminacji błędów do mistrzostwa
grupa C 15-16.12.2017 piątek, sobota
Sesja 9: Zarządzanie wyzwaniami życia zawodowego i osobistego: między stresem a osiągnięciami
grupa C 26-27.01.2018 piątek, sobota
Sesja 10: Globalny lider przyszłości: jak wygrywać w zmieniającym się świecie biznesu i organizacji
grupa C 23-24.02.2018 piątek, sobota